Praha 7 bezpečně online 2019: prevence kybernetické kriminality 

Stáhněte si letáky

Připravili jsme pro vás informativní letáky, které jsou k dispozici všem zájemcům o problermatiku bezpečné práce s internetem.

Kyberhygiena

Dítě o samotě

Fotky dětí

Ochrana soukromí

Jak se bránit phishingu pro seniory

Tipy pro mobilní telefony

WiFi bezpečně

Ransomware

 

Šestý ročník preventivního, osvětového a vzdělávacího projektu prevence elektronického násilí a kriminality v městské části Praha 7. Jeho cílem bylo přispět pomocí osvětových aktivit ke snížení kybernetické kriminality a násilí páchaného na dětech, na občanech a seniorech Prahy 7. Občané byli o projektu informováni prostřednictvím škol, místního časopisu Hobulet, webových stránek městské části Praha 7 a webových stránek Národního centra bezpečnějšího internetu, https://praha.ncbi.cz

Cílové skupiny projektu:

1) Žáci základních škol zřizovaných městskou částí Praha 7. Na každé škole proběhly semináře pro všechny ročníky od prvních tříd. Vzdělávací semináře byly zaměřené na prevenci elektronického násilí a kriminality a ochranu dětí před těmito rizikovými jevy a kriminalitou. Poukázaly na nejnovější trendy v oblasti internetových rizik s ohledem na cílovou skupinou nejpoužívanější online aplikace především z oblasti sociálních sítí, a na praktických příkladech žákům demonstrovaly nejčasnější chyby.

2) Pedagogové, metodici a spolupracující profesionálové, působící na ZŠ městské části Praha 7.

 

Aktivity projektu

 

Aktivita 1: Preventivně vzdělávací semináře pro žáky ZŠ. 

 

Semináře proběhly na základních školách místní příslušnosti MČ Praha 7, pro žáky 1. – 9. tříd. 

Témata seminářů byla přizpůsobena věku dětí a odrážela jejich způsob užívání online technologií: 

1. třídyPočítač nejen na počítání

2. třídyLetem světem internetem

3. třídy: Co nám může hrozit na internetu, co je to kybešikana

4. třídy: (Ne)Bezpečný mobil 

5. třídyFacebook a jiné sítě

6. třídy: Sociální média a jak je používat bezpečněji (Facebook, Instagram, TikTok, online hry)

7. tříídy: Bezpečné užívání mobilu (ochrana, sdílení polohy, digitální stopa, sdílení fotografií)

8. třídy: Sexting a sdílení sexuálně explicitního obsahu

9. třídy: Pokročilé užívání internetu (fake news, challenges, sebeprezentace, závislosti)

 

Žáci se na seminářích zejména dozvěděli:

1. jaká rizika a hrozby lze potkat v online světě, 

2. jak těmto rizikům účinně předcházet,

3. jak se zachovat v ohrožujících situacích a čelit elektronickému násilí,

4. jak a kdy mohou pomoci dospělí.

 

Aktivita 2: Semináře pro pedagogické pracovníky. 

 

Cílem aktivity bylo zvýšit informovanost pedagogických pracovníků, metodiků a spolupracujících profesionálů při používání internetu, moderních technologií a chytrých mobilních telefonů ve vztahu k cílové skupině dětí ve věku 6 až 14 let. V rámci aktivity byly zajištěny realizace osvětových seminářů přímo v prostorách ZŠ dle požadavků školy. Semináře se zaměřily také na aktuální postřehy z realizace projektu, nejnovější vývojové trendy ve využívání online a digitálních technologií. Poukázaly na největší nešvary, kterých se děti ve světě online dopouští a na rizika, která jim z toho plynou. K těm nejčastějším a stále se opakujícím patří především:

  • nedostatečná ochrana osobního prostoru a ochota sdílet informace osobního charakteru
  • ignorance digitální stopy
  • ignorance věkových limitů především na sociálních sítích
  • stahování obsahu na mobilní zařízení a následná infiltrace škodlivým softwarem
  • nadměrné trávení volného času činností s mobilním telefonem

 

Aktivita 3: Příprava výukových pomůcek a publicita. 

 

V rámci této aktivity byla připravena prezentace projektu na webu www.bezpecne-online.cz. Zveřejněny zde byly relevantní výukové, metodické a informační materiály s cílem propagovat projekt mezi odbornou a zainteresovanou veřejností, a to nejen v rámci MČ Praha 7.

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd