Praha 14 bezpečně online 2023: komunitní prevence kybernetické kriminality 

Stáhněte si letáky

Využijte informativní letáky, které jsou k dispozici všem zájemcům o problematiku bezpečné práce s internetem.

Dítě o samotě

Dítě u obrazovky

Fotky dětí

Ochrana soukromí

Další letáky...

 

Další ročník osvětově-vzdělávacího projektu je zaměřen především na vzdělávání dětí a mládeže, pedagogů a metodiků v oblasti prevence a ochrany před kybernetickou kriminalitou. Projekt je zaměřen na oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního jednání na internetu a při online komunikaci. Základním cílem projektu je preventivně působit v úrovni primární prevence v oblasti elektronického násilí a kyberkriminality. Zvýšit povědomí uvedených cílových skupin o rizicích, která jim hrozí při užívání internetu a mobilních technologií.

Cílové skupiny projektu:

  1. Žáci základních škol zřizovaných MČ Praha 14. Na školách proběhnou semináře pro ročníky, které školy vybraly v přípravné fázi projektu. V roce 2023 je zajištěno rozšíření programů pro děti od třetích ročníků a přiřazení konkrétních programů (témat) pro jednotlivé ročníky. Každá škola si může rezervovat program pro cílovou skupinu dětí dle vlastních preferencí, celkově je plánováno v rámci projektu 60 seminářů. 
  2. Pracovníci s mládeží a pedagogové působící na území MČ Praha 14.

Primární prevence pro žáky základních škol zřizovaných MČ Praha 14

Semináře proběhnou na zúčastněných základních školách MČ Praha 14 s dvouhodinovou časovou dotací pro žáky 3.–9. tříd a SŠ gastronomie a podnikání. Lekce jsou vybrány dle specifických potřeb jednotlivých ročníků, nejlepší odborné zkušenosti lektorů a požadavků škol. Semináře budou realizovány v prostorách uvedených škol. Termíny byly sestaveny ve spolupráci s vedením jednotlivých škol. 

Na základě účasti na seminářích získají žáci přehled o rizicích internetu a online komunikace a zásadách bezpečného a etického užívání moderních technologií. Program zvýší citlivost dětí k elektronickému násilí, k prožívání obětí takového násilí a potřebě pomoci. Žáci získají důležité informace, jak se zachovat a chránit v případě výskytu krizové situace spojené s online patologií, a kde získat pomoc.  Žáci zvýší svou orientaci v právních a trestně právních souvislostech problematiky a možných sankcí v případě porušování autorských práv, práv na ochranu osobnosti apod.

Programy směřují k přijetí zodpovědnosti dětí a mladistvých za vlastní aktivity v kyberprostoru a k rozvoji identity morálně a sociálně vyzrálých digitálních občanů. Program a charakter workshopů bude přizpůsoben věku a zkušenostem dětí. Semináře budou koncipovány interaktivně, lektoři budou ilustrovat témata v online prostředí a s atraktivními nástroji. Semináře povedou lektoři Národního centra bezpečnějšího internetu kvalifikovaní pro preventivní práci s dětmi. 

Žáci se na seminářích zejména dozvědí:

  • jaká rizika hrozí při užívání internetu a moderních komunikačních zařízení;
  • jak těmto rizikům účinně předcházet;
  • jak se zachovat v ohrožujících situacích a při zkušenosti s elektronickým násilím;
  • na koho se obrátit o pomoc v případě konfrontace s elektronickým násilím a kriminalitou. 

Témata seminářů podle jednotlivých ročníků: 

3. třídy: "Co nám může hrozit na internetu" 

Typologie a charakteristika rizikových jevů spojených s užíváním internetu a nových technologií. Bezpečná komunikace a ochrana soukromí na internetu, informace o potřebě nastavení soukromí v jednotlivých aplikacích a techniky blokování komunikace. Časová dotace: 2 výukové hodiny.

4. třídy: "Co je to, když se řekne kyberšikana"

Co je to kyberšikana, dopady kyberšikany, právní souvislosti (projevy kyberšikany jako trestný čin nebo přestupek), jak kyberšikaně aktivně předcházet a jak se bránit. Práce s edukačními videi, zvýšení citlivosti dětí k prožívání oběti. Podpora aktivního vyhledání pomoci v případě konfrontace s kyberšikanou. Časová dotace: 2 výukové hodiny.

5. třídy: "Facebook a jiné sítě"

Pravidla bezpečného facebookového uživatele, nastavení bezpečného a soukromého profilu, možnosti pomoci v nesnázích. Přátelství na sociálních sítích, reklama, online hry a jejich rizika. Komunikace s neznámými lidmi a její rizika. Další sociální sítě (např. Instagram, Snapchat, BeReal atd.), jejich specifika a specifická rizika. Kdo může pomoci v nesnázích při užívání sociálních sítí. Časová dotace: 2 výukové hodiny.

6. třídy: "Nebuď naháč na internetu"

Rizika spojená s pořizováním a sdílením potenciálně ohrožujícího až nezákonného obsahu, ale i šířením osobních a citlivých údajů. Seminář zahrne nejen téma sextingu (sdílení intimních materiálů, především fotografií, v prostředí online), ale vytváření a publikování dalšího škodlivého obsahu. Časová dotace: 2 výukové hodiny.

7. třídy: "(Ne)Bezpečný mobil"

Pravidla pro bezpečné užívání mobilních telefonů, zejména tzv. „chytrých“ s připojením na internet a online služby. Rizika lokačních služeb, služby sledování pohybu. Bezpečná hesla a připojování. Časová dotace: 2 výukové hodiny.

8. a 9. třídy: "Když je selfie trestným činem (prevence sextingu)"

Rizika spojená s pořizováním a sdílením potenciálně ohrožujícího až nezákonného obsahu pro věkovou skupinu 14 – 16 let. Seminář zahrne téma sextingu (sdílení intimních materiálů, především fotografií a videí – nově videí v přímém přenosu, v prostředí online), a dalšího škodlivého obsahu (např. obsah zesměšňující, násilný, extremistický, sebepoškozující a navádějící k nezdravému životnímu stylu). Časová dotace: 2 výukové hodiny. 

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is a Joomla Security extension!