Vítejte na stránkách projektu Praha bezpečně online 2021

Praha bezpečně online 2021 je společný projekt Národního centra bezpečnějšího internetu, z. s., a městské části Praha 14. Projekt podporuje Magistrát hl. m. Prahy. Projekt je zaměřen na vzdělávání a osvětu v oblasti bezpečnějšího užívání online technologií především u cílových skupin:

  • dětí a mládeže,
  • učitelů a rodičů,
  • metodiků prevence,
  • sociálních a odborných pracovníků.

Projekt navazuje na předchozí úspěšně realizované ročníky a klade si za cíl nadále zvyšovat kompetence u všech cílových skupin aktivních uživatelů online technologií.

Digitální technologie se neustále vyvíjí a je naším společným cílem společně přispět k udržení kroku s rychlým rozvojem. V uplynulých měsících jsme prošli několika vlnami covidové pandemie, což přineslo různá omezení v mnoha oblastech lidských životů. Děti strávily spoustu času formou distanční výuky a omezení je více připoutala k počítačům a internetu. Kybernetická kriminalita patří mezi stále rostoucí segmenty kriminálních jevů a kybernetičtí škůdci zneužívají i stávající situace k páchání trestné činnosti. Množí se podvody v souvislosti s internetovým nakupováním, které se stalo v pandemické době záchranou pro mnoho domácností, pokročilé technologie spolu s AI umožňují mnohem sofistikovanější tvorbu obsahu z kategorie deep fakes a na uživatele vše klade rostoucí nároky z pohledu zvýšené ostražitosti při pohybu v online prostoru a využívání internetových aplikací.

Doba boje proti covidové pandemii ale přinesla také velkou akceleraci digitálních technologií. Při omezených možnostech setkávání v reálném prostoru je to právě svět online, který zprostředkoval udržení kontaktu s rodinou, přáteli a kamarády. 

V rámci projektu Praha bezpečně online 2021 proběhne ve spolupráci s MČ Praha 14 na místních ZŠ bezmála 50 dvouhodinových kurzů primární prevence. Nad rámec projektu jsme také realizovali besedy na SŠ Gastronomické, kde jsme se studenty probírali zásady kybernetické bezpečnosti v širším kontextu. Také bychom vás rádi upozornili na velké množství materiálů pro pedagogy, které si můžete bezplatně stáhnout z webových stránek projektu eSafety Label+Bezpečně online.

Zpětná vazba z předchozích ročníků

Díky za praktické rady a cenné zkušenosti

Vzhledem k nedostatku učebních pomůcek a zdrojů je každá zkušenost a příklad z praxe cennou pomocí, která všem umožní lépe pochopit, v čem jsou hlavní rizika internetu a čeho se vyvarovat především na sociálních sítích.

školení pedagogů

Díky za zajímavé příklady z praxe

Reálné případy a jejich popis nám všem pomohou v orientaci v současné problematice kyberšikany. Je těžké najít hranici mezi neškodným škádlením a činností, která už může mít škodlivé následky.

školení pro zástupce Policie ČR

Chceme vědět více o darknetu a deep webu

Rádi bychom se dozvěděli více informací o darknetu a deep webu. Je pohyb v jejich prostoru legální? S čím se tam mohu setkat? Je fakt, že je v jejich prostředí dohledatelná naše digitální stopa?.

reakce žáků devátého ročníků z lekce na ZŠ v Praze 6

Další aktivity

eSafety Label+

Projekt eSafety Label+ je určený především školám. Jeho cílem je pomoci zlepšit úroveň bezpečnosti ICT infrastruktury. Nabízí samohodnotící test, který pojmenuje základní nedostatky z hlediska bezpečnosti, které mohou v ICT řešení být.

Jeho součástí je také systém doporučení připravený na míru, který je k dispozici pro případ, kdy má škola zájem zlepšit úroveň své bezpečnosti. Součástí projektu je také repozitář zdrojů, který obsahuje širokou nabídku materiálů z oblasti e-bezpečnosti, které jsou připravené přímo na míru potřeb pedagogů. Více informací najdete na webových stránkách eSafety.

Vzdělávací materiály zdarma najdete na:

Stáhněte si zdarma vzdělávací materiály z webové stránky Bezpečně-online.cz. Jsou k dispozici jak pro učitele, tak i rodiče, a to zdarma.

Vzdělávací kurzy

Národní centrum bezpečnějšího internetu disponuje vzdělávacími kurzy pro nejširší cílovou skupinu. Svými tématy pokrývá rozsáhlou škálu problematiky online bezpečnosti včetně jednotlivých forem kyberšikany. Zaměřuje se na vysvětlení chápání internetu jako veřejného prostoru, digitální stopy a důsledků jejího využívání, přehled základních internetových rizik včetně manipulací s uživateli, řešení kyberšikany a popisu jejích nejčastějších projevů, popisu dětmi a mládeží nejvyužívanějších sociálních sítí včetně poukázání rizik u jednotlivých typů, a také na poznatky z přímé práce s dětmi v průběhu jednotlivých lekcí. Trendy aktuálního vývoje zahrnuje do dalších besed jak s dětmi, tak i pedagogy nebo rodiči.

Tým zkušených lektorů

Při realizaci školení NCBI spolupracuje s týmem zkušených lektorů. Při svých lekcích dokážou zaujmou široké spektrum posluchačů od nejmladších uživatelů z 1. stupně ZŠ až po zkušené sociální pracovníky a metodiky.

Aktuálnost a sledování trendů

Podobně jako celé oblast IT i sféra online a kybernetické bezpečnosti se neustále vyvíjí. NCBI se snaží obsah svých školení pravidelně aktualizovat a přizpůsobovat aktuálnímu vývoji v oblastech online a kybernetických rizik.

Spolupráce s organizacemi

Při řešení projektů NCBI spolupracuje s mnoha organizacemi jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni. Je také aktivně zapojeno do činnosti mnoha z nich.

NCBI.cz

Pokud byste se chtěli dozvědět více o aktivitách organizace NCBI (Národního centra bezpečnějšího internetu), jděte na webovou stránku NCBI.cz

Bezpečně-online.cz

Pokud hledáte videa, metodiky a další materiály, které by vám mohly pomoci vzdělávat sebe anebo jiné uživatele bezpečněji používat internet, jděte na webovou stránku Bezpečně-online.cz.

Mnoho zajímavých a užitečných materiálů najdete na Bezpečně-online.cz

Sledujte nás na sociálních sítích

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd