Vítejte na stránkách projektu Praha bezpečně online 2023

Praha bezpečně online 2023 je společný projekt Národního centra bezpečnějšího internetu, z. s., a městské části Praha 14. Projekt podporuje Magistrát hl. m. Prahy. Projekt je zaměřen na vzdělávání a osvětu v oblasti bezpečnějšího užívání online technologií především u cílových skupin:

  • dětí a mládeže,
  • učitelů,
  • metodiků prevence.

Projekt navazuje na předchozí úspěšně realizované ročníky a klade si za cíl nadále zvyšovat kompetence u všech cílových skupin aktivních uživatelů online technologií, především dětí a mládeže.

Podle informací policie ČR patří kybernetická kriminalita stále mezi rostoucí segmenty kriminálních jevů a kybernetičtí škůdci zneužívají aktuální vývoj k páchání trestné činnosti. Množí se podvody v souvislosti s geopolitickými událostmi, do oblasti kybernetické kriminality se stále více promítají pokročilé technologie spolu s prvky strojového učení a umělé inteligence. To umožňuje mnohem sofistikovanější tvorbu obsahu a šíření dezinformací. Na uživatele bez rozdílu věku vše klade rostoucí nároky z pohledu zvýšené ostražitosti při pohybu v online prostoru a využívání internetových aplikací.

V rámci projektu Praha bezpečně online 2023 proběhne ve spolupráci s MČ Praha 14 na místních ZŠ a SOŠ obchodní a gastronomické 60 dvouhodinových kurzů primární prevence. Do besed byl také nově zapojen online kvíz, který pomohl interaktivní formou představit nové bezpečnostní aspekty a procvičit nabyté znalosti. Je oblíbeným zpestřením seminářů a slouží nejen k osvěžení probírané problematiky, ale také jako základ pro diskuzi nad dalšími souvislostmi.

Také bychom vás rádi upozornili na velké množství materiálů pro pedagogy, které si můžete bezplatně stáhnout z webových stránek projektu eSafety Label+Bezpečně online.

Zpětná vazba z předchozích ročníků

Díky za praktické rady a cenné zkušenosti

Vzhledem k nedostatku učebních pomůcek a zdrojů je každá zkušenost a příklad z praxe cennou pomocí, která všem umožní lépe pochopit, v čem jsou hlavní rizika internetu a čeho se vyvarovat především na sociálních sítích.

školení pedagogů

Díky za zajímavé příklady z praxe

Reálné případy a jejich popis nám všem pomohou v orientaci v současné problematice kyberšikany. Je těžké najít hranici mezi neškodným škádlením a činností, která už může mít škodlivé následky.

školení pro zástupce Policie ČR

Chceme vědět více o darknetu a deep webu

Rádi bychom se dozvěděli více informací o darknetu a deep webu. Je pohyb v jejich prostoru legální? S čím se tam mohu setkat? Je fakt, že je v jejich prostředí dohledatelná naše digitální stopa?.

reakce žáků devátého ročníků z lekce na ZŠ v Praze 6

Další aktivity

eSafety Label+

Projekt eSafety Label+ je určený především školám. Jeho cílem je pomoci zlepšit úroveň bezpečnosti ICT infrastruktury. Nabízí samohodnotící test, který pojmenuje základní nedostatky z hlediska bezpečnosti, které mohou v ICT řešení být.

Jeho součástí je také systém doporučení připravený na míru, který je k dispozici pro případ, kdy má škola zájem zlepšit úroveň své bezpečnosti. Součástí projektu je také repozitář zdrojů, který obsahuje širokou nabídku materiálů z oblasti e-bezpečnosti, které jsou připravené přímo na míru potřeb pedagogů. Více informací najdete na webových stránkách eSafety.

Vzdělávací materiály zdarma najdete na:

Stáhněte si zdarma vzdělávací materiály z webové stránky Bezpečně-online.cz. Jsou k dispozici jak pro učitele, tak i rodiče, a to zdarma.

Vzdělávací kurzy

Národní centrum bezpečnějšího internetu disponuje vzdělávacími kurzy pro nejširší cílovou skupinu. Svými tématy pokrývá rozsáhlou škálu problematiky online bezpečnosti včetně jednotlivých forem kyberšikany. Zaměřuje se na vysvětlení chápání internetu jako veřejného prostoru, digitální stopy a důsledků jejího využívání, přehled základních internetových rizik včetně manipulací s uživateli, řešení kyberšikany a popisu jejích nejčastějších projevů, popisu dětmi a mládeží nejvyužívanějších sociálních sítí včetně poukázání rizik u jednotlivých typů, a také na poznatky z přímé práce s dětmi v průběhu jednotlivých lekcí. Trendy aktuálního vývoje zahrnuje do dalších besed jak s dětmi, tak i pedagogy nebo rodiči.

Tým zkušených lektorů

Při realizaci školení NCBI spolupracuje s týmem zkušených lektorů. Při svých lekcích dokážou zaujmou široké spektrum posluchačů od nejmladších uživatelů z 1. stupně ZŠ až po zkušené sociální pracovníky a metodiky.

Aktuálnost a sledování trendů

Podobně jako celé oblast IT i sféra online a kybernetické bezpečnosti se neustále vyvíjí. NCBI se snaží obsah svých školení pravidelně aktualizovat a přizpůsobovat aktuálnímu vývoji v oblastech online a kybernetických rizik.

Spolupráce s organizacemi

Při řešení projektů NCBI spolupracuje s mnoha organizacemi jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni. Je také aktivně zapojeno do činnosti mnoha z nich.

NCBI.cz

Pokud byste se chtěli dozvědět více o aktivitách organizace NCBI (Národního centra bezpečnějšího internetu), jděte na webovou stránku NCBI.cz

Bezpečně-online.cz

Pokud hledáte videa, metodiky a další materiály, které by vám mohly pomoci vzdělávat sebe anebo jiné uživatele bezpečněji používat internet, jděte na webovou stránku Bezpečně-online.cz.

Mnoho zajímavých a užitečných materiálů najdete na Bezpečně-online.cz

Sledujte nás na sociálních sítích

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Our website is protected by DMC Firewall!